Học ngôn ngữ như những đứa trẻ

Learning Languages Like Children

In 1984, the American University Language Center in Bangkok started using a new approach to teach the Thai language.

The method is called “The Listening Approach”. In more recent years it’s become known as ‘Automatic Language Growth’.

The method says that any attempt to speak (or even think about language), before automatic speaking comes, will cause damage and limit final results! In other words, the method uses a very long “silent period”.

During the “silent period”, students focus only on listening. After 6-12 months of intensive listening, students begin to speak spontaneously and naturally without effort and without thinking...

ONE - THE CHILD’S SECRET

Everyone knows that when people move to a new country the children will eventually speak the language natively and the adults won’t. The normal explanation is that children have a special 'talent' that they lose as they grow up.

Teachers said that for adults, languages should be taught and studied instead of learned naturally.

But are we any better with present language teaching? Why, for example, do adults in Central Africa do better when they move to a new language community than our modern students do? Could it be that early teachers were mistaken? Maybe adults can do what children do. Maybe it’s just adult behavior (not lack of talent) that prevents them from succeeding.

THE MISTAKE – Children can do something that adults cannot.

THE UNASKED QUESTION – What would happen if an adult were to just listen for a year without speaking?

OUR ANSWER – Both adults and children can do it right, but only adults can do it wrong.

Imagine a 4 year-old child and an adult reacting to somebody talking to them in a foreign language. The child most often just listens, while the adult usually tries to talk back.

Now imagine that ‘not trying to speak’ was the child’s secret. It makes sense that listening to things that are always right would build the language right, while saying things that are always wrong would build it wrong.

What would happen if adults were to do the same thing children do, (that is, just listen for a year without trying to say anything).

In 1984, the AUA language center in Bangkok started doing exactly this in its Thai classes. The students just listened for as much as a year without speaking at all. We found that adults get almost the same results that children do. If adults understand natural talk, in real situations, without trying to say anything, for a whole year, then fluent speaking with clear pronunciation will come automatically.

It seems that the difference between adults and children is not that adults have lost the ability to do it right but that children haven’t yet gained the ability to do it wrong (that is, to destroy it with forced speaking).

Forced speaking damages adults. Consciously thinking of one’s sentences – with translations, rules, substitutions, or any other kind of thinking prevents you from speaking like a native.

Natural speaking (speaking that comes automatically) won’t cause damage (not even when it’s wrong). The damage doesn’t come from being wrong; it comes from thinking about the language.

What we’re suggesting is this. The reason that children always end up as native speakers is because they learn to speak by listening. And the reason that adults don’t is because they learn to speak by speaking.

Adults talk too much.

The formula is this: “Listen”, “Don’t speak”, and “Be patient”. And now it appears that this is not only the child’s secret. It’s everybody’s secret. And while children do it more faithfully, adults can do it faster.

TWO – HOW ALG WORKS

Most language teachers are constantly telling their students to try to speak as much as they can, and to think carefully before they say anything, so they’ll get it right. And now I’m saying that this kind of speaking and thinking is the exact thing that prevents adults from learning languages well.

THREE – PUTTING ALG IN THE CLASSROOM

We look at children who have moved to a new country, and we see them “listen, laugh, and stare”. The child’s secret; ears open, mouths shut, no tests. They become near-native within two years.

Then we look into language classrooms around the world, and we see just the opposite; ears practically closed (the students use their eyes instead), mouths open, and a lot of tests. Very few of these students become near-native.

Two things are needed for modern students.

First, they need experiences in the language that are so interesting (fun, exciting, suspenseful, etc.), that the students forget that a new language is being used.

And second, the students understanding must be high enough to learn - and this means 80-100% from the very first day!

It takes a lot of work to train teachers to be both interesting and understandable. But it is the secret to success! Interesting and understandable listening, and a long "silent period", is the key to speaking like a native.

Bản dịch “Learning Languages Like Children”

Năm 1984, Trung tâm ngôn ngữ Đại học Mỹ ở Bangkok đã bắt đầu sử dụng một cách tiếp cận mới để dạy ngôn ngữ Thái.

Phương pháp đó gọi là “Tiếp cận lắng nghe”. Trong những năm gần đây, nó trở nên được biết như là một phương pháp “Phát triển ngôn ngữ tự động”.

Phương pháp chỉ ra rằng, bất cứ nỗ lực nói (hay các suy nghĩ về ngôn ngữ) trước khi tự động nói, sẽ gây ra nhiều bất lợi và hạn chế đến kết quả cuối cùng! Nói một cách khác, phương pháp yêu cầu một khoảng thời gian dài “im lặng” khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới.

Trong “giai đoạn im lặng”, người học chỉ tập trung vào việc lắng nghe. Sau 6-12 tháng, người học bắt đầu nói chuyện tự động và tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ…

1 - BÍ MẬT CỦA TRẺ CON

Chúng ta biết rằng, khi chúng ta di chuyển tới một đất nước mới thì sau cùng những đứa trẻ của chúng ta sẽ nói gần như người bản ngữ trong khi người lớn thì không. Lời giải thích thông thường đó là trẻ em có một “năng khiếu” đặc biệt và nó sẽ dần mất dần khi trẻ em lớn lên.

Thầy cô giáo cho rằng đối với người lớn, ngôn ngữ nên được dạy và học thay vì được học theo cách tự nhiên như trẻ con.

Thế nhưng chúng ta có thể học ngôn ngữ tốt hơn với cách dạy và học hiện nay không? Một ví dụ, tại sao những người lớn tuổi ở Trung Phi lại học ngôn ngữ mới tốt hơn các sinh viên thời nay khi họ di chuyển đến một cộng đồng ngôn ngữ mới? Phải chăng các cách dạy của thầy cô giáo đã mắc sai lầm? Thực tế, người lớn cũng có thể học tốt như trẻ con, nhưng cách học “khôn ngoan” kiểu người lớn đã ngăn cản họ thành công.

SAI LẦM – Trẻ em có thể làm được những điều người lớn không thể.

MỘT CÂU HỎI ĐƯỢC ĐẶT RA – Điều gì sẽ xảy ra nếu người lớn được yêu cầu chỉ nghe trong vòng 1 năm mà không cần nói.

VÀ CÂU TRẢ LỜI LÀ – Cả người lớn và trẻ em cùng thực hiện yêu cầu này, nhưng chỉ người lớn làm sai.

Bạn hãy thử hình dung tình huống một đứa trẻ 4 tuổi và một người lớn phản ứng khi nói chuyện với người nước ngoài. Đứa trẻ chỉ chăm chú nghe, trong khi người lớn thường cố gắng đáp lời lại.

Bây giờ bạn đã đoán được “không cố gắng nói là điều bí mật của trẻ con”. Thiệt dễ hiểu đó là : “nghe” những gì luôn đúng sẽ xây dựng một ngôn ngữ đúng, trong khi “nói” những gì luôn sai sẽ xây dựng một ngôn ngữ sai.

Điều gì sẽ xảy ra khi người lớn làm tương tự như trẻ em (đó là, chỉ nghe trong vòng 1 năm và không cố gắng nói gì cả).

Vào năm 1984, trung tâm ngôn ngữ AUA ở Bangkok thực hiện nghiên cứu trong các lớp học ở Thái Lan. Các sinh viên được yêu cầu chỉ nghe trong 1 năm và không nói gì cả. Chúng tôi kết luận rằng người lớn gần như nhận được kết quả giống như trẻ con. Trong những tình huống thực tế, nếu người lớn hiểu cách nói tự nhiên và không cố gắng nói trong vòng một năm, thì sau đó việc nói lưu loát với phát âm rõ ràng sẽ tự động đến.

Dường như sự khác nhau giữa người lớn và trẻ em đó là : người lớn đã đánh mất đi khả năng để làm đúng, còn trẻ con thì chưa biết cách để làm sai. (Đó là người lớn rất thường thích nói, còn trẻ em chỉ thích nghe)

Việc cố gắng nói sẽ gây hại cho người lớn. Một câu nói có suy nghĩ của người lớn sẽ bao gồm việc dịch nghĩa, các quy tắc, sự thay thế và nhiều loại suy nghĩ khác nữa sẽ ngăn trở họ nói như người bản ngữ.

Nói tự nhiên (việc nói diễn ra hoàn toàn tự động) sẽ không gây hại, kể cả khi nói sai. Sự gây hại không xảy ra từ việc nói sai mà nó đến từ việc bạn suy nghĩ về ngôn ngữ trong khi nói thay vì nói tự động không suy nghĩ.

Chúng tôi nhận ra rằng. Lý do trẻ em sau cùng có thể nói ngôn ngữ giống người bản xứ vì trẻ em học nói bằng cách nghe. Và lý do người lớn không thành công là bởi người lớn học nói bằng cách nói.

Người lớn thì nói quá nhiều.

Công thức là : “Lắng Nghe”, “Không nói”, và “Nhẫn nại” chính là bí mật học ngôn ngữ của trẻ con và giờ đây nó cũng là bí mật của tất cả mọi người. Và trong khi đó trẻ em thực hiện công thức này một cách nhiệt tình hơn, thì người lớn lại thực hiện nó một cách vội vã hơn.

2 - NGÔN NGỮ NGƯỜI LỚN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Hầu hết các giáo viên dạy ngôn ngữ đều nói với sinh viên của họ hãy cố gắng nói càng nhiều càng tốt và phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói bất cứ điều gì. Và bây giờ tôi nói rằng chính những loại cách nói và suy nghĩ trên đã ngăn chặn người lớn học ngôn ngữ mới thành công.

3 - LỚP HỌC NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI LỚN

Chúng tôi quan sát các trẻ em chuyển tới sinh sống ở một quốc gia mới, và chúng tôi thấy chúng thường xuyên “lắng nghe, cười và nhìn chăm chú”. Bí mật của trẻ con chính là : “tai mở, miệng đóng, không làm bài kiểm tra”. Trẻ em sẽ nói gần như người bản xứ trong vòng 2 năm.

Sau đó, chúng tôi quan sát vào các lớp học ngôn ngữ trên khắp thế giới, và chúng tôi lại thấy điều ngược lại : tai hầu như đóng lại (các sinh viên chỉ sử dụng đôi mắt của họ để thay thế), miệng mở, và làm rất nhiều bài kiểm tra. Rất ít những sinh viên này có thể nói ngôn ngữ như người bản xứ.

Hai điều cần thiết cho sinh viên hiện đại học ngôn ngữ mới.

Điều đầu tiên, họ cần những trải nghiệm mới trong việc học ngôn ngữ, đó là sự thú vị (vui vẻ, thú vị, hồi hộp..) điều này sẽ giúp sinh viên gần như quên đi cảm giác họ đang sử dụng một ngôn ngữ mới.

Điều thứ hai, việc hiểu nội dung trong khi nghe của sinh viên phải đủ lớn để hiểu và phải đạt khoảng 80-100% ngay từ những ngày đầu tiên.

Cần rất nhiều công việc để huấn luyện cho các giảng viên vừa có kỹ năng giúp sinh viên vui học vừa giúp sinh viên nghe hiểu. Nhưng nó là bí mật để thành công. Nghe hiểu được và vui thích học, cộng với một khoảng thời gian im lặng lâu, là chìa khóa để nói như người bản địa.